Nejnovější informace

Plníme všechny právní náležitosti a informujeme naše členy

TERMÍNY JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA V ROCE 2023

Termíny jednání představenstva v roce 2023:

– 19.9.2023
- 17.10.2023
- 14.11.2023
- 12.12.2023

Copyright ©2023 SBDCB