Nejnovější informace

Plníme všechny právní náležitosti a informujeme naše členy

Změna inkas u České spořitelny

Dle rozhodnutí České spořitelny budou od 1.7.2018 inkasovány měsíční zálohy z účtů u České spořitelny v rozmezí 20. – 22. dne v běžném měsíci. Tímto se původní inkaso s datem 17. dne v měsíci ruší.

Copyright ©2023 SBDCB