Nejnovější informace

Plníme všechny právní náležitosti a informujeme naše členy

TERMÍNY JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA V ROCE 2024

Termíny jednání představenstva v roce 2024:

– 23.1.2024
- 20.2.2024
- 19.3.2024
- 16.4.2024
- 14.5.2024
- 18.6.2024

Copyright ©2024 SBDCB