Orgány družstva

Přehled představitelů družstva a jejich funkcí

Členové představenstva

Laur Václav

předseda představenstva

Ing. Boháč Jaroslav

místopředseda představenstva

Klečková Jana

místopředsedkyně představenstva

Janda Miroslav

Člen

Votavová Hana

člen

Jíra František, DiS.

člen

Mgr. Vondráčková Taťána

člen

Bezouška Oldřich

člen

Ing. Paukejová Marie

člen

Členové kontrolní komise

Hovorka Miroslav

předseda komise

Ing. Horský Jaroslav

místopředseda

Kopeček Jaromír

člen

Mareš Stanislav

člen

Ing. Kohout Bořivoj

člen

Copyright ©2021 SBDCB